Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Xá
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xahong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Phong 3
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu ĐTDĐ: (0).949.969.143 [*20+11=2011*]
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Hoàng Ngọc Hiền
Đã đưa lên 5299 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1266 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 465 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 729809 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này